(…) A presente monografía substantiva algunhas das investigacións máis recentes desenvolvidas ao redor da Literatura Infantil e Xuvenil, a partir da súa variedade modal e xenolóxica e entendida consensuadamente como “materia insistuíbel” no proceso de formación lecto-literaria. Baixo o título Formación lectora. Obras imprescindíbeis, reúnense estudos, unha entrevista, experiencias e propostas didácticas, ademais de recensións críticas, da autoría de investigadores portugueses e galegos interesados tanto na divulgación da crítica sobre a escritura para a nenez e mocidade coma na mediación lectora. (...) Unha intención común emerxe, xa que logo, destes textos: valorar a relevancia dun conxunto esteticamente recoñecido de obras situadas no ámbito da literatura para a infancia e a xuventude na formación lectora. Posibilitar a mediadores da lectura, cun maior ou menor grao de especialización, un coñecemento máis profundo e sistemático de textos e/ou obras entendidas como básicas na formación dun lector competente e crítico – nas palabras de Umberto Eco un “leitor do segundo nível”, ou sexa, aquel que, para selo, precisa de “ler muitas vezes, e certas histórias têm de ser lidas até ao infinito” (Eco, 2014: 210)–, a través da presentación de análises e da proposta de liñas de lectura, é, pois, o fin último deste volume, que propón tamén e, en última instancia, unha visión compartida e aberta (francamente intercultural) sobre a escrita orientada ás primeiras idades.

As cordinadoras /coordenadoras

 

TEXTO EM PORTUGUÊS E EM GALEGO

FORMAÇÃO LEITORA. OBRAS IMPRESCINDÍVEIS

12,00 € Preço normal
3,60 €Preço promocional
 • Ana Cristina Macedo
  Eulalia Agrelo Costas
  Sara Reis da Silva
  (Coordenação)

  Ano: 2014
  Formato: 14,0cm x 21,0cm
  Nº de páginas: 272
  ISBN: 9789898582362

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter ícone social
 • LinkedIn ícone social
 • YouTube

Trinta Por Uma Linha - (escritório) Largo Eng. António de Almeida, 30, 3.º Andar - Sala DD3 - 4100-065 Porto

NIF 508381037

geral@trintaporumalinha.com